Вива Кредит стартира кампанията „Спаси Планетата“, чиято задача е да ориентира клиентите на компанията, че могат да подписват документите си за кредит не само на хартиен носител, но и онлайн. Общата цел на инициативата е да пробуди гражданското съзнание на хората, които все още предпочитат да подписват хартиени документи и да ги стимулира да го правят онлайн. Всеки, който желае, може да участва в Кампанията, като кандидатства за кредит онлайн в периода от 25 март до 15 юни 2019 г. Така ще допринесе за общата кауза за ограничаване на ползването на хартия в световен мащаб. За повече информация може да посетите офисите на Вива Кредит или интернет страницата www.vivacredit.bg.

Символ на „Спаси планетата“ са специално произведени за инициативата пакетчета със семена на цветя. Всеки, който кандидатства за кредит за  Продукти Viva Standart (Plan) 14 и 30 със суми от 200 лв. до 5000 лв. в периода на кампанията, ще получи едно от пакетчетата с покана да засади семената в него и да се погрижи за тях. Участниците в кампанията, които направят снимка на своите поникнали растения и ги изпратят на адрес marketing@vivacredit.bg, ще участват в тегленето за 10 награди – книга за отглеждане на цветя или кашпа за цветя.

С тази кампания Вива Кредит цели да даде възможност на всеки свой клиент да съдейства за една по-чиста околна среда и по-разумно използване на предоставените от природата ресурси, като успоредно с това да допринесе и за опазването на планетата за бъдещите поколения като цяло. Oтгледаните от клиентите пролетни цветя ще се превърнат в символ за чистота и новия живот.

„През последните две години наша основна мисия е участието и инициирането на социално-отговорни каузи. Кампанията „Спаси планетата“ е следващата крачка нагоре по този път, поредната инициатива за едно по-добро бъдеще и по-добър свят. Искрено вярвам, че не само клиентите ни, но и по-голямата част от бизнеса в България ще последва примера ни и ще застане зад идеята за ограничаването на хартиените носители в своите офиси. Всичко това в дългосрочен план ще работи в посока съхраняване на планетата ни и ще създаде предпоставки за по-чиста околна среда за нас и за нашите деца“, коментира Марина Михайлова, Мениджър дигитален маркетинг във Вива Кредит.