Жителите на Долни Лозен откриха как да си помагат един на друг. Който най- много яде, той най-много помага.

Съсед приготвя за съседа, а от него се иска да го изяде. И дори да преяде...

За да ядеш, трябва да платиш. С талони, за да загубиш усещането, че плащаш с пари и така да похарчиш повече.

Вижте видеото по-горе.