Публикуваме коментар на посланика на Великобритания у нас н.пр. Джонатан Алън:

Европа е заобиколена от „дъга на нестабилност”, по думите на британския министър на външните работи, Филип Хамънд. България, която носи отговорност за една от ключовите външни граници на ЕС и през която преминава пътя за Сирия по суша, има ключова позиция.

Жизнено важно е като съюзници на България да засилим своята подкрепа. Също толкова важно е страната да запази и засили способността си за действие.

Въпреки че съществуват много проблеми, които са повод за загриженост – от незаконните действия на Русия в Украйна до миграционния натиск през Средиземно море, най-сериозният въпрос във външнополитическия дневен ред на всяка държава е възходът на Ислямска държава и ситуацията в Сирия и Ирак.

Макар и да представлява заплаха за мира и стабилността в целия Близък Изток, това не е проблем само на външната политика. Обликът на Ислямска държава и по-конкретно притегателната й сила за чуждестранни бойци от страни-членки на ЕС (включително и от България), представлява голяма и непосредствена заплаха за националната ни сигурност, за всички нас. Справянето с тази заплаха изисква действия на три нива.

Необходимо е още по-тясно сътрудничество на международно ниво. Трябва да обменяме информация за Ислямска държава и за тези, които се бият на тяхна страна, както и за рисковете за страните ни.

Трябва да си помагаме за преодоляване на пропуските в способностите ни и да споделяме добри практики, не само по отношение на борбата с тероризма, но и за предотвратяване на радикализацията. По-специално необходимо е да обменяме информация за хора, пътуващи между страни-членки на ЕС.

На национално ниво трябва да направим всичко възможно да създадем негостоприемна среда в страните си за терористи и чуждестранни бойци. Това означава да тълкуваме правилно правилата на ЕС за свободно придвижване, които ясно посочват, че е законно да бъдат разпитвани граждани на ЕС и да им бъде отказван достъп, ако съществува риск влизането им в дадена държава да е с цел придвижване към Сирия или към други места, за да участват в терористични действия.

Това означава да имаме действащи закони, които определят като противозаконни тероризма и престъпните му прояви, включително подобно придвижване и радикализиране на хора, и да предоставят на властите необходимите способи, за да ги спират.

На местно ниво трябва да проявяваме бдителност и да докладваме за подозрителни действия. Всички ние имаме отговорност да противодействаме на радикализацията и да не позволяваме на тези, които биха се възползвали от разделението в обществото ни, да го направят.

Великобритания работи в тясно сътрудничество с България по редица въпроси в областта на правоприлагането и по-конкретно в борбата срещу организираната престъпност и тероризма.

Ценим високо сътрудничеството ни с българските агенции по сигурността (например ДАНС и неговите служители), като в миналото сме се радвали на значителни успехи.

Но имаше и големи предизвикателства – през 2013 г. беше извършена съществена реорганизация в сектора за сигурност без никакви консултации или подготовка. При тази реорганизация дълго време енергията беше насочена по-скоро навътре към структурните промени, отколкото навън към борбата с престъпността.

Разбира се, всяка страна има право да решава как да организира своите органи за сигурност. Но във времена, когато България е изправена пред големи предизвикателства по отношение на организираната престъпност и корупцията, нов период на радикални промени би намалил ефективността на нашето партньорство. Надяваме се всяка промяна ще бъде съгласувана, внимателно планирана и внедрена постепенно и търпеливо.

Великобритания е готова да помогне на България във време, когато тя е на фронтовата линия на ЕС срещу терористичната заплаха от Сирия и Ислямска държава. Ние разчитаме правоприлагащите органи и съдебните власти да разполагат с необходимите инструменти за реакция, за да може нашето партньорство да даде резултати.

Единствената реакция спрямо „дъгата на нестабилност” е стабилност, солидарност и единство.

 

*Заглавието и акцентите са на редакцията.