Днес последователите на учението на Петър Дънов посрещат Слънчевата нова година. По традиция те посрещнаха изгрева на слънцето, а в 10:30 часа, край езерото Бъбрека в Рила, те танцуваха своя свещен танц - Паневритмия.

Снимка: Ладислав Цветков

В най-външните кръгове танцуват новите последователи на учението, а опитните са във вътрешността. Хората в бяло проповядват за чиста душа, любов и сливане с природата.

„Движението на вселенския ритъм, който хармонизира живота, такъв е принципа на учителя - да покаже как се решават противоречията, които хората имат и които им причиняват страдания”, казва един от последователите на Петър Дънов.

Снимка: Ладислав Цветков