На село се правим на комунисти, в малкия град - на социалисти, в големия – на социалдемократи.