Моето съкращение трябва да бъде Цв. Цв. Аз не се разпознавам под инициалите Ц. Ц.