Със заповед на земеделския министър Румен Порожанов се забранява груповият лов на дива свиня, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Решението е взето по предложение на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните от 24.07.2018 г. 

Причината е, че приетите наскоро изменения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча, които регламентират груповото ловуване на дива свиня през летните месеци, извън досега определения срок, са недостатъчно добре съобразени и консултирани по отношение безопасността при провеждането на ловните излети.

Те не са съобразени и с хуманното отношение към видовете дивеч, обитаващи горските територии.

От министерството посочват още, че в момента буйната растителност и плътната листна маса в горските територии силно ограничават видимостта, а респективно безопасността на лова.

Друга причина е, че започва размножителния период на сърната, а през септември предстои и този на благородния елен. Това поражда опасност за сериозни загуби на основните ловни видове, компрометиране на вече договорени трофейни ловни излети за благороден елен от страна на чуждестранни ловци и сериозни финансови щети.

Като мярка за редуциране на популацията от дива свиня заради опасността от възникване и разпространение на африканска чума се препоръчва засилване на подборния лов от място, отбелязват от Министерството на земеделието, храните и горите.