Производството на електрическа енергия от възобновяеми източници в Западна България, обслужвана от ЧЕЗ, ще бъде ограничено с 60% между 10:00 и 17:00 часа по искане на Електроенергийния системен оператор. Това съобщиха от енергодружеството.

От „ЧЕЗ Разпределение България" напомнят, че разпорежданията на ЕСО са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.

В предходните три дни такива ограничения бяха в сила на територията на EVN в Североизточна България.