Общината пуска повече автобуси до Витоша, след като през последните две седмици планината се оказа практически недостъпна заради „тапи” по пътя за „Алеко”.

Прави се проверка и на съоръженията, които спряха работа в събота.

Предвижда се забраната за качването на автомобили в планината да се увеличи с още час и да важи през почивните дни от 11 до 15 ч.

Ще бъде проверено и състоянието на хижите, които са около 100, но в момента са отворени само 20.