Следващата седмица е определена за Седмица на брака.

Целта е да се насърчат двойките да се женят.

От всички страни в Европейския съюз, България е на последно място по брой сключени бракове на глава от населението.

Вижте повече във видеото.