Тонове опасни отпадъци бяха открити на нерегламентирано сметище край Свищов. Става дума за остатъци от преработка на олово.

Сигналът за остра нетипична миризма подават граждани. Така край западната индустриална зона властите се натъкват на купчини шлака. Няколко часа по-късно, нарушителят е установен - камион, готов да разтовари поредните тонове отпадък.

Камионът е собственост на софийска фирма, изкупила отпадъците от завод за производство на акумулатори в Монтана. "Монбат" официално обявиха, че нямат общо с рециклирането на отпадъците и че са сключили договор с лицензираната от екоминистерството фирма.

Първият курс е направен още на 26 октомври. А багери в тъмното закопали канцерогенните отпадъци на метър и половина под земята. Има и непокрити.

Екоинспекцията е установила 4 курса на камиона количеството на вредния материал според тях е около 80 тона. От взетите проби ще се установи има ли риск за населението.

Собственикът на фирмата е поел отговорността за замърсяването. Очакват го от 5000 до 30 000 лева глоба, като освен това ще трябва и да разчисти.