Задължително изучаване на английски език започна в детските градини на Бургас.Това е първата община в страната, където английският се въвежда в официалната програма на детските заведения.

В една от детските градини, както и в останалите, досега са учили английски по желание и срещу допълнително заплащане.

„Има деца, които желаят да посещават тези школи, но по една или друга причина мама не желае и затова ние решихме това да бъде достъпно и да го осигурим за всички деца, подготвителна, трета и четвърта възрастова група", обясни Веселина Таралова.

Обучението обхваща 5 и 6-годишните, а часовете са два пъти седмично.

„Те са необременени в тази възраст и начинът, по който ще им се предлагат нещата, ще им помогне после по-лесно да овладяват и писмената част. При нас всичко ще бъде под формата на игра”, каза Елена Савова, директор на ОДЗ 16 „Детелина".

Общо 4130 деца започват да изучават системно езика на Шекспир.