Засилващата се бедност е голямата причина все повече деца да напускат училище. Тревожният извод прави Националната мрежа за децата.

Последните данни на националната статистика показват, че близо 18 хиляди момчета и момичета са напуснали класните стаи за година.

Най-много деца отпадат в прогимназията - между 5-ти и 8-ми клас, следват учениците в горните курсове и най-малките - до четвърти клас.

Основната причина - засилващата се бедност през последните 5 години.

Една трета или близо 32% от децата на възраст до 17 години са бедни. Голяма част от тях нямат подходящо място за учене и писане на домашни, родителите им нямат средства за  дрехи и обувки.

Близо 150 деца, три села и едно основно училище „Васил Левски" в Караджово. Много от семействата са социално слаби, препитават се със земеделие и програми за временна заетост.

Целодневната ангажираност с извънкласни занимания и спорт, по-евтини купони за обяд и безплатни здравословни закуски са оръжията, с които училището иска да задържи децата.

Деца отпадат от часовете и защото не искат да учат, а родителите им не ги контролират, понеже работят в чужбина.

„Закриване на училища, сливане на паралелки, трудност с транспортни разходи, там, където са труднодостъпни географски райони и няма голям достъп и възможности за избор на училище,  и семейството не може да си позволи да осигури транспортни разходи, за да отиде детето да учи в съседното училище. Ето това може да бъде една причина да се преустанови образованието”, обясни училищния психолог Анет Маринова.

Според Националната мрежа за децата един от големите проблем е, че не се проследяват отделните случаи и рядко се работи с родителите.