Министърът на отбраната забрани на военните да пият и да употребяват наркотични вещества в служебно време, сочи заповед на официалния сайт на ведомството.

„В служебно време забранявам употребата на алкохол, наркотични вещества, техни аналози или други упойващи вещества от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, включително по време на занятия, тренировки, учения, мисии и операции“, пише в документа.

При нарушение военнослужещите ще се отстраняват от военна служба, а при явяване на военен в „състояние, което не му позволява да изпълнява служебните си задължения“ ще му бъде налагано дисциплинарно наказание „уволнение“.

Със заповедта се забранява също продажбата на алкохол във всички столове, бюфети или други помещения за продажба на продукти и напитки на територията на военните формирования и в административните сгради в управление на МО, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия.

Интересното е, че министърът забранява и нещо, което е забранено със закон по принцип – шофирането в нетрезво състояние.