Окръжна прокуратура в Пловдив е внесла обвинителен акт спрямо трима инспектори от Областен отдел „Автомобилна администрация“ в града за получаване на подкуп чрез злоупотреба със служебното положение, съобщиха от обвинението.

Димитър Янакиев, Станко Милушев и Паун Тенев са с обвинителен акт за това, че в периода от 1 юни 2017 г. до 24 юли 2019 г., в град Асеновград и в град Пловдив, в качеството си на длъжностни лица – инспектори сектор „Контролно административна и наказателна дейност“ в Областен отдел „Автомобилна администрация“ са приели дар, който не им се „следва“, за да не извършат действие по служба, като не съставят актове за установяване на административно нарушение по Закона за автомобилните превози при извършени контролни проверки на три фирми.  Деянието е извършено чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение, което е престъпление по  Наказателния кодекс.

По делото е установено, че на тримата обвиняеми, с оглед изпълнение на служебните задължения, било възлагано да правят проверки на различни транспортни фирми в област Пловдив.

Съобразно нормативните актове някои от инспекциите се извършвали в Областен отдел „Автомобилна администрация“, град Пловдив, а на фирмите с повече регистрирани товарни камиони - на място в офисите им. Обикновено обвиняемите съобщавали на представителите на съответното дружество, че при проверката са констатирани множество и различни нарушения, като неспазване на дневни и седмични почивки от шофьорите, управление на водачи с изтекло или липсващо удостоверение за психична годност, невписани в лиценза на дружеството транспортни средства и др.

Обвиняемите многократно заявявали на представителите на съответната фирма, че за така изброените нарушения са предвидени драстични глоби от порядъка на няколко хиляди лева, като можело да се стигне и до временно спиране от движение на камиони или до отнемане на лиценза за извършване на дейност.

 За да не съставят актове за всички установени нарушения, обвиняемите са искали пари, суми в размер от 300 до 5000 лева. Вследствие на което, съставяли актове за дребни нарушения с глоби за около 50 лева.

През есента на 2019 г. са били извършени проверки в Областния отдел „Автомобилна администрация“, като били установени нарушения в работата на тримата обвиняеми. 

Спрямо всеки един от тях е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от 3 октомври 2019 г.

За престъплението, в което са обвинени, законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 г., глоба до 20 000 лева и лишаване от права.