Десетима иракчани, опитали да преминат незаконно от България в Румъния, бяха осъдени условно на четири месеца затвор и глоба от 100 лв., съобщи Окръжната прокуратура във Враца.

Десетимата чужденци били превозвани с лодка, управлявана от неизвестно за властите лице.

Чужденците обаче били заловени и срещу тях е започнало бързо производство, за това че са излезли от страната без нужното разрешение на Граничната полиция.  

Бързите производства са приключени на 6 октомври, като по всички тях е постигнато споразумение в досъдебната фаза. Споразуменията са одобрени от съда в Козлодуй и са влезели в сила.