Втори януари 2020-а. Вторият ден от новото десетилетие или вторият ден от старото?

Снимка: bTV

Една, две три, ...  ако броим папките до десет. Ако броим годините, в Държавния архив, до десет започват да броят от нулата - деветдесета, две хилядната, две и десета, две и двайста.

Снимка: bTV

„С тази разлика обаче, че при нас десетилетието, казваме сега, двайсетте години, което от двайста, до двайсет и девета”,обясни доц. д-р Михаил Груев, директор на Държавния архив.

Американците казват така: десетилетието е от двайсет и първа, до трийста. И могат да го докажат.

„Това е един спорен и открит въпрос”, поясни Груев.

Последната година преди раждането на Христос по Грегорианския календар е едновременно и първата от новата ера. Затова американците броят десетилетието от едно до десет. Ние го броим от нула до девет.

Снимка: bTV

„Най-емблематичният пример е с милениума, нали, ние го празнуваме не през две хиляди и първа година, а две хилядната година”, казва още експертът.

Снимка: bTV

Тук, в архива си знаят, трябва ли им нещо от дадено десетилетие, търсят го в кутиите от нула до девет. Тези, които броят десетилетието от едно до десет, също са прави, за да има мир!