ГЕРБ предлагат регистърът за внос и износ на отпадъци да бъде публичен. Предложението е внесено като промяна в Закона за управление на отпадъците и бе представено от председателя на ресорната комисия по околната среда и водите Ивелина Василева.

Тя обясни, че регистърът трябва да бъде наличен на страницата на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и на Изпълнителната агенция по околната среда /ИАОС/. По думите й този регистър трябва да съдържа пълната информацията при процедурата по нотификация за внос и износ на отпадъци.

Василева разясни, че това включва информация за количеството и вида на отпадъка, кой го внася, кой го транспортира, кой ще го преработва, по какъв метод ще бъде оползотворен, в коя инсталация, както и данни за вносителя/износителя на отпадъка, за оператора и за превозвача.

По думите на Ивелина Василева се прави изменение и с така наречения "възстановен отпадък", който според нея често се използва за заобикаляне на екологичното законодателсво, като се въвежда дефиниция за този вид отпадъци с метален произход.