През изминалата 2021 г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е допуснала вноса на територията на България на повече от 3165 тона неотговарящи на законодателството храни с произход от трети държави. За сравнение, през цялата 2020 г. са задържани малко над 2100 тона.

Най-много – 1173 тона, са възбранените мандарини заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди.

На второ място по задържани количества се нарежда пиперът. През миналата година са възбранени 513 тона.

Лимоните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържани при граничен контрол, са 434 тона.

Граничният контрол не е допуснал също 163 тона лешници и 97 тона фъстъци заради установено съдържание на микотоксини.

При ветеринарен контрол на границите на България са възбранени 55 тона „съставни продукти“. Това храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от животински и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт - напр. инстантни супи.

Не са допуснати също 47 тона агнешки субпродукти, 36 тона замразена или охладена риба, както и 35 тона пчелен мед. Най-често причините за възбрана на храни от животински произход са незадоволителната идентификация и/или документална проверка.