Колко са врабчетата в България? Отговор на този въпрос търсиха стотици доброволци в днешното им преброяване. Учителят от Провадия Меджнун Адемов и дъщеря му Назлъ броят врабчетата около дома си всяка година.

За Меджнун врабчобройството е прекрасен начин да прекара заедно с дъщеря си време, което образова и възпитава.

"Възпитава в децата сплотяването на семейството. Да бъдат заедно с родителите си, както аз го правя с моята дъщеря“, каза Меджнун Адемов.

А защо е важно да знаем броя на врабчетата около нас?

"Това е една индикация за чистотата на въздуха, за чистотата на природата, за чистотата на средата, в която живеем", допълни Меджнун Адемов.

Колкото повече врабчета има около нас, в толкова по-чиста обстановка живеем. Днес Меджнун и Назлъ преброиха за час около 50 птички и разбраха, че средата им поне не се е влошила за последната година.

По данни на Българското дружество за защита на птиците, което организира преброяването - за последните 10 години врабчетата в страната са намалели с 30%.