Детските градини и училищата в страната ще създадат екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини. Те ще имат за цел по-активно да привличат и включват децата и учениците в образователната система, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Дейността на екипите за превенция ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. В екипите ще могат да влизат и учители.

Също така се предвижда активната работа с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес. Екипите ще бъдат подпомагани от представители на общините, Дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи.

Новите промени предвиждат групите да функционират всекидневно ако се налага. Предстои обществено обсъждане по темата.