Санкции на обща стойност 182 280 лева наложиха 16-те регионални инспекции по околната среда и водите. През юни техни експерти извършиха 2149 проверки на 2032 обекта.

Наказателните постановления са общо 86, а наложените санкции за замърсяване на околната среда – 24. Най-солидна е тази, наложена на „Неохим" АД, гр. Димитровград - 142 366 лева. Предприятието е превишило нивата на позволените емисии на азотни оксиди от инсталацията за азотна киселина.

С 7 158 лв. месечно е глобено „Лукойл Нефтохим Бургас" АД за превишаване на допустимата норма за серен диоксид.

Акцент в проверките през юни са нивата на шум, излъчвани от промишлени източници в околната среда. За установени наднормени нива на шум е санкционирано с 4 100 лв. „Петрол" АД за бензиностанция във Варна, с по 1 000 лева са глобени дружествата „Серена Трейд" ООД произвеждащо матраци в село Маринка и „Тамара 2009" ООД, производител на хидратна вар в село Опицвет.

През изминалия месец са издадени три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки от регионалните екоинспекции в Бургас, Варна и Велико Търново.