„Парите за ТЕЛК са около 1 млрд. лв. годишно”, поясни социалният министър Гълъб Донев. По думите му вече е започната работа по това да се създаде нов механизъм за оценка.

„Трябва да се направи така, че средствата да отиват при тези, които имат най-голяма нужда”, поясни Донев.

По думите му готвената промяна ще цели да раздели експертизата на две части. Едната ще е медицинска, която ще се извършва по международната класификация, а втората ще е свързана с определяне на доколко и каква заетост могат да имат лицата с дадено увреждане.

„Трябва да има по-добро разпределение на средствата. Това е нужно и продължава да се работи”, допълни Донев.

Минималната пенсия

„При тези приходи в държавното осигуряване, 300 лв. минимална пенсия не би могло да се получи”, категоричен е Донев. Той добави, че 200 лв. е напълно възможно.

Той поясни, че таванът на пенсиите ще отпадне по естествен път докъм 2019 г., когато започне да се прилагат изцяло данните от информационната система на националния осигурителен институт.