Бърза реакция последва след разследването на bTV за съхранението на опасен серовъглерод на територията на бившия торов завод „Химко" .  

Предприемат се мерки за незабавното изнасяне или утилизиране на веществото, съобщи народният представител Станислав Попов, който е собственик на фирмата стопанин на серовъглерода.  За неизпълнение на предписанията на контролните органи му е наложена глоба от 20 000 лева.

„Аз съм упълномощена от премиера Борисов и като председател на ПП ГЕРБ, че ако не започнат незабавни действия по изнасянето на серовъглерода от територията на „Химко”, ще бъде потърсена политическа отговорност с оставка като народен представител, такава се търси от всеки член на ГЕРБ по различни въпроси, свързани дори и с подозрения за нарушения на законодателството”, каза Малина Николова, областен управител на област Враца.

Станислав Попов също заяви пред камерата на bTV, че е наясно, че ако не изпълни предписанията, трябва да подаде оствка.