При проверка на Върховната административна прокуратура (ВАП) на договори за медицинска и дентална помощ, сключени с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), са установени 4537 нарушения. Това съобщиха от ВАП.

След констатиране на нарушенията от контролните органи са наложени санкции в размер от 112 879 лв., като предстои допълнително налагане на санкции от 404 395 лв., или общо 517 247 лв. Предприети са и мерки за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 706 705.11 лв., отчетоха от прокуратурата.

Инспектирани са лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ, лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, лечебни заведения за извънболнична дентална помощ и  лечебни заведения за болнична медицинска помощ в цялата страна – общо 1745 проверки.

Най-често срещани са нарушения, свързани с плащане или доплащане от осигуреното лице за видове дейност, която е закупена от НЗОК; поискано и получено неправомерно заплащане на потребителска такса; нарушения на изискванията за налично и технически изправно медицинско оборудване и обзавеждане; нарушения свързани с предписване на лекарствени продукти. Чести нарушения на условията и ред по програма „Детско здравеопазване“ са констатирани в 12 области на страната – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Стара Загора.

В лечебни заведения в областите Ловеч, Плевен и София област са констатирани нарушения, за които предстои издаване на заповеди за налагане на санкция „прекратяване на договора“ с НЗОК.

„На първо място си го обяснявам с многото лечебни заведения, които имат договор със Здравната каса и безкритичния подход на касата, която сключва договори, без да може да оцени реално своите договорни партньори. На второ място си го обяснявам с липсата на ефективен контрол и административен капацитет на регионалните каси и националната, да осъществяват ефективен контрол”, коментира за bTV д-р Мария Петрова, адвокат по медицинско право.

От касата обявиха, че районните им структури  осъществяват непрекъснат контрол по изпълнение на договорите, както и дали се спазват правата на здравноосигурените.