Около 200 съдии имат ранг на върховни съдии и ще бъдат включени в списъка за разследване на главния прокурор и заместниците му след приемането на механизма в петък.

Сигналите срещу обвинител №1 вече са два и ще могат да се разследват три дни след обнародване на закона в „Държавен вестник“.

С ранг на върховни съдии са всички наказателни съдии във Върховния касационен съд (ВКС), апелативните и окръжните съдии и всички със стаж над 7 години. Те влизат в списъка, подготвян от заместник-председателя на ВКС.

„В 14 дневен срок след влизане в сила би трябвало да се състави списъка от тези съдии, между които на случаен принцип, при случаен подбор, ще се избере един от тях, който да бъде назначен за „ад хок” прокурор”, каза Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието.

Той ще разгледа всички постъпили сигнали до момента.

„По първия сигнал, който е постъпил и първият съдия, който бъде преназначен за прокурор, оттук насетне в един 6-месечен минимум и 2-годишен максимум срок поема всички сигнали”, обясни Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

Избраният на случаен принцип съдия може да си направи отвод. Законът ще бъде бламиран само ако има отказ на съдии да влязат в списъка.

„Сега е критичен момент, в който те трябва да покажат високо гражданско и професионално самосъзнание. На практика, с приемането на този закон ние даваме една много силна заявка към обществото да се прекратят едни лоши практики, които са съществували до този момент“, каза Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието.

Според експерти такива случаи няма да има.

„Има достатъчно лостове за контрол на действията на този прокурор, който ще бъде назначен по разследването срещу главния прокурор, за да не отива това в своеволие“, каза Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.

Експертното мнение е, че измененията трябва да влязат и в конституцията.