Производителите на акцизни стоки като алкохол, цигари и горива ще бъдат задължени да поставят камери за видеонаблюдение, които да подават картина към Агенция "Митници".

Наблюдението ще се извършва на входа и на изхода на производствата, така че да се следи да не се манипулират уредите.  

Измервателни уреди ще трябва да се поставят и в онези фабрики, които използват бензин като суровина за производство на разредители или масла.

Горивото не се облага с акциз, а според финансовия министър не са малко случаите, в които отива в резервоари на автомобили. 

Имаме подозрения, че количеството произведени разредители или кофражни масла стигат за това да измажем кофражите на цяла Европа, посочи министърът на финансите Владислав Горанов.