Изготвянето на оздравителен план за енергетиката е крайно необходимо и не търпи отлагане, заявяват от КНСБ и КТ "Подкрепа" в общо съобщение след решението на ДКЕВР за новите енергийни цени.

„От 1 август ще влязат в сила новите енергийни цени, определени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С до 5% ще се намали цената на електроенергията за битовите потребители и малките фирми. Битовите абонати и част от фирмите – потребители, може би, ще останат доволни.

Същевременно, обаче, голяма част от фирмите в областта на енергетиката изразяват сериозни опасения по отношение на новия модел на ценообразуване. Моделът на ценообразуване предполага задължително и дългосрочно изкупуване от страна на НЕК ЕАД на най-скъпата енергия – от ВЕИ, когенерации и от двете американски централи в Маришкия въгледобивен басейн. Останалите централи ще трябва да реализират голяма част от произведения ток на свободния пазар - в страната и извън нея, което е свързано с рискове в зависимост от себестойността на произвеждания ток, независимо от намаляване на цената за пренос на електроенергия.

Миньорите се притесняват, че централите, които са затруднени да реализират произвеждания от тях ток, ще изкупуват по-малко въглища, което ще доведе до съкращения и орязване на работни заплати и социални придобивки. Поради същите причини, горепосочените централи се опасяват от влошаване на финансовото си състояние, съкращения и посягане върху работните заплати. Редица енергийни дружества /в т. ч. и електроразпределителните предприятия/ смятат, че тенденцията към намаляване цената на тока ще има тежки последствия върху енергийния сектор. Стремежът към намаляване цените на тока не трябва да е самоцелен, а трябва да се вземе под внимание отражението на мярката върху енергийния сектор. Големите и средните фирми - потребители, особено тези, които са енергоемки, не знаят какво да очакват по отношение на цените на тока на свободния пазар.

Изключително сериозен е и проблемът с високата задлъжнялост на НЕК и опасенията от по-нататъшното й увеличаване. Расте задлъжнялостта между фирмите в енергийния сектор. Вече има опасения от фалити.

КТ "Подкрепа" обсъди дълбоките проблеми в областта на енергетиката на среща с ръководството на парламентарната група на ГЕРБ, а КНСБ – на срещи с ръководствата на парламентарните групи на ГЕРБ, БСП и ДПС, които се състояха по повод актуализацията на Бюджет – 2013 г. Двата синдиката ще организират още в първите дни на месец септември т.г. широкообхватна дискусия по темата "Енергетика". В нея ще бъдат поканени да вземат участие депутати от парламентарно представените партии, отговорни представители от МИЕ и ДКЕВР, работодатели и синдикалисти от енергийния сектор, индустриални фирми, представители на граждански организации. На срещите ще се обсъдят първите ефекти от новите енергийни цени и новия модел на ценообразуване”, гласи съобщението на синдикатите.