Мобилна станция ще следи качеството на въздуха в Русе. Марката идва след многото сигнали за замърсяване и неприятни миризми в града.

Екоминистерството ще извършва и комплексни проверки на всички потенциални замърсители.

На територията на Русе има 92 индустриални предприятия, които са потенциални замърсители.

Ако проверките установят нарушения, разрешителните ще бъдат преразгледани.

Общината ще получи и две станции за измерване на фини прахови частици, които ще бъдат снабдени допълнително с анализатори на органични вещества.