Софийският университет е на първо място в обучението по право, природни науки и социология.

Техническият университет в София през тази година е първи в шест професионални направления, сред които „Комуникационна и компютърна техника”, „Електротехника, електроника и автоматика”, „Енергетика”, „Машинно инженерство”.

Американският университет пък е най-добър за обучение на бъдещи журналисти и пиар специалисти. 

Това показва осмото годишно издание на рейтинговата система на университетите у нас.

Според данните процентът на безработните висшисти е паднал до под 4% само за 5 години.

Проблемна остава все още реализацията на завършилите туризъм.

Най-добре платени специалности пък са информатика, математика и добив на полезни изкопаеми.

Рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища у нас в рамките на 52 професионални направления.