Видрите в Черно море се превръщат в същинска напаст за рибарите. По Черноморието се опасяват, че хищникът може да предизвика дефицит на риба по магазините за Никулден.

С всяка изминала година видрите създават все повече проблеми на рибарите. Малките бозайници не могат да се похвалят със значителен улов, но пък късат мрежите. „Начи рибата е тука, и се е хванала, тя отхапва, като го отхапе това нещо и къса цялото парченце и тази мрежа остава неизползваема”, обясни Ярослав Бойчев от рибарското селище „Карантината".

Рибарите казват, че видрите са лакоми и хитри - ловуват на групи и нямат естествен враг, от който да се страхуват. Между XVII и XIX век морските видри са били между 150 000 и 300 000, но заради ценната им кожа, сега броят им е по-малко от 2 000.

„В България видрата е включена в Червената книга и е защитен вид, забранено е нейното улавяне или убиване”, обясни ветеринарният лекар Антония Тодорова от варненския зоопарк.

„Тя може да си улови сама без наша помощ, обаче като е на готово хваната рибата рано сутринта, що да не се възползва”, казва рибарят.

Според Агенцията по рибарство и аквакултури видрата обаче няма вина рибарите да се оплакват. Нито видовете риба, нито количествата намаляват.

В нашето Черноморие най-голям е уловът на цаца, лефер и барбуна, като рибарите на юг хващат повече, отколкото на Северното Черноморие. Защото заради по-топлото течение те мигрират към южното черноморие.

„Един риболовен траулер, който извършва риболов на север, неговият улов за един ден е в рамките на 150-200 кг сафрид и чернокоп, а на южното Черноморие достига 500-600 кг”, посочи Николай Кереков от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във Варна.

На едро цацата се изкупува за 66 стотинки за килограм, а се продава почти пет пъти по-скъпо – за 3 лв.

На рибната борса във Варна българска риба почти няма, но навсякъде се продава вносен чернокоп, кефал и скумрия.