Лабораторните резултати от взетите на 19 и 20 февруари проби питейна вода от централното водоснабдяване на град Шумен показват, че мътността все още е значително над обичайната и е неприемлива за потребителите. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града.

РЗИ препоръчва да не се използва за пиене и готвене водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича”: гр. Шумен, гр. Велики Преслав, селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич.

Не са констатирани други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични показатели. В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор.

В понеделник ще станат ясни резултатите от микробиологичния анализ на пробите от 20 февруари, предишните не показват отклонения.