Паметниците на културата в лошо състояние във Варна трябва да бъдат обезопасени и укрепени до шест месеца. В случай, че собствениците откажат да се погрижат за имота си, общината ще поеме ремонта за своя сметка, но ще стане съсобственик.

В тежко състояние са повече от сто сгради паметници на културата във Варна. Общината е издала указания за аварийно временно укрепване на 79 сгради. За 8 срокът изтече, което означава глоба за собствениците и обезопасяване за сметка на общината.

„Естествено, ще се стигне до ипотекиране на имуществото, най-вероятно ще се изтегли кредит - ипотечен кредит в полза на общината за сметка на собствеността на собствениците”, коментира главният архитект Виктор Бузев.

Собствениците казват, че Законът за културно наследство им отнема права - не могат да правят ремонти без разрешение на Института за паметниците на културата и общината.

„От една страна имаме тези ограничения, от друга ни се налагат допълнителни изисквания с този закон, което оскъпява неимоверно поддръжката на самата сграда”, твърди Ованес Балян, собственик на една от сградите.

Само проектът за реставрация на фасада може да струва близо 6 хиляди лева. Законът дава право да се кандидатства за финансиране по програми, но такива няма.

Историци и юристи предлагат компромис - собствениците да бъдат лишени от досегашната привилегия да не плащат данък недвижим имот.

„Като средствата, които се събират по това направление да се използват от общината при реставрирането на тези обекти - да участват заедно и собствениците, и общината”, уточнява Християн Облаков от Историко-архитектурно дружество „Наследство”.

Актуализираният списък на недвижимото културно наследство чака да бъде подписан от министъра на културата повече от две години. За това време някои от сградите са съборени.