Делът на населението на възраст между 25 и 64 г. с висше образование в област Търговище намалява и вече е най-нисък в страната - 15 на сто при 27,5 процента за България. Същевременно Търговище е сред областите с най-висок дял на хората с ниска квалификация, предаде БТА.

Данните са от анализ за проблемите на децата в Североизточна България, оповестени на Регионална среща по проекта "Гласът на българските деца", съобщи Петя Иванова, програмен координатор. 

В областта броят на учениците, които напускат училище, без да завършват средно образование, както и нередовно посещаващите училищата нараства. Най-много ученици в област Търговище отпадат в IX клас и в началните класове. Причините за напускането са социално-икономически, образователни и етнокултурни.

Все повече от напусналите училище стават обект и на работата на служителите от местната комисия за борба с противообществените прояви, заради извършени противообществени прояви. 

Като позитивна новина анализът отбелязва, че в Североизточния регион има област, в която всички институции за деца са закрити и това е Търговище.