Средната месечна работна заплата у нас бележи ръст през четвъртото тримесечие на 2018 г. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Според данните, средното брутното възнаграждение е 1 171 лв. или с 4.8% повече спрямо третото тримесечие на миналата година.

Най-голямо увеличение се отчита в сферите на образованието, финансите, застраховането и добивната промишленост. Запазва се тенденцията най-високи средни заплати да получават лицата, заети в ИТ индустрията – 2 788 лв., на втора позиция по доходи са работещите в сферата на финансите и застраховането – 1 933 лв. и на трета са хората, наети в производството на електрическа и топлинна енергия – 1 888 лв.

Най-ниски средни заплати получават хората, работещи в хотелиерството и ресторантьорството – 705 лв.

За последните три месеца на 2018 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение са намалели с 26 хил. или 1.1%. Най-много хора са напуснали работата си в сферата на хотелиерството и ресторантьорството, ръст обаче бележат лицата, започнали работа в ИТ индустрията и образованието.