Работодатели заплашиха с национални протести заради високите цени на електроенергията. В своя позиция те съобщиха, че граница на търпимост е премината и започват поетапно изключване на производствени мощности, считано от 00 ч. на 4 август 2021 г. 

От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояха Министерството на енергетиката, „Българският енергиен холдинг“ и „Електроенергийният системен оператор“ да предприемат спешни мерки за осигуряване на пълноценна натовареност на ТЕЦ „Марица изток 2“, за временно ограничаване на износа на електроенергия, като уточняват, че Гърция вече е имала такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия; и за подкрепа на засегнатите енергоинтензивни индустриални потребители, с оглед невъзможността им да функционират поради неадекватни и непазарни институционални решения. 

Работодателите допълват, че системно на пазара на електроенергия в България се създава дефицит, провокиран от ограниченото предлагане. Те уточняват, че средната базова цена на активна електроенергия, пазар „ден напред“ по данни на „Българска независима енергийна борса“ за периода е 130,95 Евро/МВтч, а за утре, 4 август 2021 г. е 169,10 Евро/МВтч. За сравнение, цените на електроенергията в България за периода превишават тези на основните експортни пазари на българска индустриална продукция (Германия, Италия, Франция, Австрия) с над 50%, като средното превишение за утре надминава 70%.

С оглед създадената пазарна ситуация с рекордно високите цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса от Министерството на енергетиката съобщиха, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ включва мощности за работа на свободния пазар. На пълна мощност е пуснат трети блок на централата – 210 MW (стандартно досега тя работеше с два блока – единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият – за свободния пазар).

От министерството допълват, че в резултат на това включване, цената на сегмента „ден напред“ на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности.

От „Българския Енергиен Холдинг”съобщиха, че към настоящия момент в България работят 5800 MW генериращи мощности. Износът варира около 900 MW на час и това създава дефицит и измества кривите на търсене и предлагане към високите ценови равнища в пазарен сегмент „Ден напред“.

Те обръщат внимание, че дъщерните дружества в рамките на „Българския Енергиен Холдинг” запазват оперативната си самостоятелност и БЕХ няма правомощията да определя пазарното поведение на дружествата от групата.

„Български Енергиен Холдинг е сключил рамков договор за покупко-продажба на квоти за емисии на парникови газове с „ТЕЦ Марица изток 2“ на 16 юли 2021 г. за подсигуряване безпроблемното функциониране на централата. Към настоящия момент работят три от енергийните блокове, а четвърти е в готовност да влезе в паралел с електроенергийната система на България, допълват от БЕХ.