Народното събрание ще проведе извънредно заседание днес. Депутатите трябва да разгледат промените в закона за енергетиката, които всъщност ще позволят да бъдат възстановени суми по стари сметки за парно и топла вода.

Според новите договорки по-евтината цена на природния газ, който България купува от Русия, влиза в сила със задна дата - от 5 август миналата година.  

Енергийният регулатор ще преизчисли цените, а всяко дружество ще трябва да уведоми клиентите си колко има да им връща.

Парите ще започнат да се приспадат от следващите сметки.