Парламентарната енергийна комисия прие законовите промени, които дават възможност да бъдат върнати пари по старите сметки на абонатите за газ, парно и топла вода.
 
Според новите договорки, по-евтината цена на природния газ, който България купува от Русия влиза в сила със задна дата – от 5 август 2019 г.

Енергийният регулатор ще преизчисли цените до 31 март.

Всяко дружество ще трябва да уведоми клиентите си колко има да им връща. Сумите ще започнат да се приспадат от следващите фактури.