Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД е взел решение за преобразуването на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД в еднолични акционерни дружества (ЕАД), съобщават от пресцентъра на железниците.

Това се прави, за да се отговори на изискванията на новоприетия Закон за публичните предприятия и задължението за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление. Преобразуването е съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Освен че ще бъдат преобразувани, двете дружества ще претърпят промени и в ръководството си, които да отговорят на „необходимостта от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес процеси и привеждането им към модерни управленски методи, при намаляване на административно-бюрократичната тежест”.

„В тази връзка в тях следва да се формират силни мениджърски екипи, вместо един управител, които да поемат всички оперативни дейности под новата форма на корпоративно управление”, отбелязват от „Холдинг БДЖ”.

„Управлението в периода на преобразуване на двете дружества ще се осъществява от екип от до трима души, който да бъде основата на бъдещия Съвет на директорите, като същевременно подготви и бюджетите за 2020 г., които ще се изпълняват от новите Съвети на директорите.”, обявяват от холдинга.

Досегашните управители на дружествата „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД - инж. Христо Иванов и инж. Любомир Илиев, са отказали да участват в новия управленски формат.

Затова „в началото управлението ще се извършва съвместно от управител и прокурист, като се провеждат допълнителни разговори с доказани експерти в железопътния транспорт с опит в управлението на частни и държавни компании”.

Преобразуването на „БДЖ - Пътнически превози“ и „БДЖ - Товарни превози“ в ЕАД се очаква да приключи до края на месец януари 2020 г., а окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия - до края на месец септември 2020 г.