Прокуратурата образува досъдебно производство срещу членове на Комисията за енергийно и водно регулиране за престъпления по служба. Прокурори и агенти на ДАНС влязоха в сградата на регулатора, за да изземат документи. На този етап няма повдигнати обвинения.

Начело на екипа на прокуратурата в регулатора беше заместникът на главния прокурор Борислав Сарафов, който отрече проверката да има общо със скандала около срещата на шефа на "Овергаз" Сашо Дончев с главния прокурор Сотир Цацаров от миналата седмица. Според Сарафов проверката е насрочена отдавна и към момента не засяга настоящия състав на КЕВР.

Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари т.г. сигнал до главния прокурор, който го е изпратил на Софийска градска прокуратура – специализирано звено “Антикорупция“ по компетентност. Сарафов не уточни кой е авторът на сигнала.

Разследването трябва да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР.

Изпълнението на тези задължения има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител, посочват от прокуратурата. Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в „Софиягаз” (впоследствие  „Овергаз мрежи” АД), и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.

Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до премиера, вътрешни министър и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на прокуратурата не са известни предприетите от тях действия.

Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от „Овергаз Инк“ АД до ДКЕВР жалба срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ „Чирен”.

В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение. Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“, което към момента не е приключило, изтъкват от държавното обвинение.

От там допълват, че от бездействието на длъжностни лица от ДКЕВР, които заемат отговорно служебно положение, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата.

„Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици”, се казва още в съобщението на прокуратурата.