Правителството одобри мерки за стабилизиране и финансово оздравяване на „Български пощи“. Сред основните краткосрочни мерки е усъвършенстването на съществуващия клиентски софтуер.

Това ще позволи до края на 2023 г. компанията да навлезе на бързо растящия и силно печеливш куриерски бизнес сегмент.

Ще се заложи и на предоговаряне на ценовите условия по търговските договори с корпоративни клиенти и договорите за достъп до мрежата.

Паралелно с оздравителните мерки ще започне и проект по пълна дигитална трансформация на „Български пощи“.

Предвижда се държавата да предостави публичен ресурс на дружеството в размер на минимум 50 млн. лева, след одобряване на мярката от службите на Европейската комисия. По този начин ще могат да приключат успешно разговорите за финансиране от „Българска банка за развитие“.