Служебният кабинет реши да се промени методиката, по която се изчислява линията на бедност. До момента тя се пресмята на базата на „потребителска кошница“ и цени в България.

От следващата година се предвижда това да се случва на базата на данни на Евростат. Това означава, че от 369 лв. тя би трябвало да е 413 лв.

Ако се сметне точно, според данните на Евростат, линията на бедност би трябвало да е 450 лв., но за момента се прави тази по-малка стъпка.

Това ще се отрази на добавките за хората с увреждания, както и на хранителните пакети, с които се подпомагат социално слабите.