Министерският съвет одобри допълнителни разходи в бюджета на Министерството на здравеопазването в размер 3,450 млн. лв.

Одобрените допълнителни средства ще бъдат предназначени за закупуването на 15 апарата за дихателна реанимация, както и 50 кувьоза на стойност 1,250 млн. лева за нуждите на педиатричната болнична помощ, които ще бъдат закупени след обществена поръчка.

Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общините, допълни Кирил Ананиев.

За дейности по Националната програма "Майчино и детско здравеопазване" 2014-2020 г. ще бъдат отпуснати до 2,2 млн. лева, от които 1,7 млн. лева са предназначени за Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. д-р Иван Митев" и 500 000 лева за 30 здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, посочи още здравният министър.

Според професор Литвиненко, който е началник на клиниката по неврология на детската болница, с отпуснатите пари всички отделения и клиники ще могат да се грижат качествено за недоносените деца.

"Излишно е да казвам колко ни беше трудна работата, колко е средната възраст на сестрите. Имаше отделение, където се налагаше да затваряме за един  месец, защото има само една сестра", заяви проф. Иван Литвиненко.