Повече направления за прегледи при специалисти и по-строг контрол в болниците. Това предвиждат новите правила за плащане на медицински дейности, които лекарското съсловие и здравните власти подписаха.

Според новите правила входът и изходът на ангиографска зала ще се следи с камери. Целта - по-строг контрол. През 2019 г. с 5% ще бъде по-голям броят на направленията за специалист, а медицинските свидетелства, които се издават от личните лекари, ще се плащат от пациентите.

Входът и изходът на залите, в които се поставя стент на сънната артерия от догодина ще са оборудвани с камери. Те ще следят дали пациентите и лекарите, описани в документацията пред Касата, реално са участвали в интервенцията.

Записите от камерите ще се съхраняват за срок не по-малко от един месец от извършване на интервенцията, а при поискване от Касата, болницата ще предоставя видеоинформацията на електронен носител.

"Получава се малко принуда в този момент, но човек, когато е притеснен и има такива проблеми, приема условията, за да получи това, за което е дошъл", заяви Андрей Марков, управител на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ".

В новите правила изрично е записано, че приемът на пациенти трябва да е съобразен с капацитета на лечебното заведение – като брой и вид болнични легла. Уточнението се разписва заради случаи, в които на едно легло нерегламентирано се отчита лечение на няколко болни. Промяната не би трябвало да създаде листи на чакащи, твърдят от министерството.

"Няма никакви основания за формиране на листи на чакащите, по което и да е заболяване, където и да е на територията на страната, за радост", каза зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Догодина медицинските свидетелства, които джипитата издават при сключване на брак например, се изключват от пакета с дейности, платени от Касата – т.е. ще се плащат от самите пациенти. Издаването на бележки за направени имунизации на децата остава безплатно.

Догодина лекарското съсловие и здравните власти ще договорят рамков договор за три години напред. При необходимост с анекс за всяка година ще се променят само цените и обемите на дейностите.