Служителите на Национална служба „Охрана” имат право да бият малолетни и бременни само при масови безредици. Това уреждат текстове, приети на първо четене в парламента, в законопроекта за службата, с който депутатите се опитват да запълнят 20-годишна дупка в правната рамка, уреждаща охранителната дейност в интерес на националната сигурност.

Народните представители решиха още разузнавателната служба да стане Държавна агенция „Разузнаване“ и да мине на подчинение на министър-председателя.

Депутатите оставиха контрола на НСО в ръцете на президента който ще назначава и освобождава началника й съгласувано с Министерски съвет и ще утвърждава структурата и числения състав. Според законопроекта на охрана и специализиран транспорт имат право държавният глава, премиерът, членовете на Конституционния съд, министрите, председателите на върховните съдилища, главният прокурор, кметът на София.

При повишена степен на застрашеност право на охрана имат и народните представители. При изпълнение на служебните си задължения офицерите и сержантите имат право да използват защитни средства и помощни средства, когато е необходимо.

Предлага се законът да влезе в сила от 1 април 2013 г.

Инспекторът в разузнаването

Законопроектът за разузнаването пък регламентира понятието "разузнавателна информация" и въвежда нова фигура – инспекторът. Той ще бъде на пряко подчинение на председателя на агенцията, но ще се назначава от министър-председателя и ще има възможност да докладва на него в случай на разпореждане от председателя конкретна проверка да бъде спряна или да не бъде започната.

Предвижда се Министерският съвет да прави предложение до президента за назначаване на генералния директор, на неговите заместници. Регламентирано е сътрудничеството с разузнавателни органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. И изрично е упоменато, че агенцията няма да получава задачи от вътрешнополитически характер.