В Министерството на отбраната е било отворено предложение от участник в процедурата за придобиване на многофункционален патрулен кораб, съобщиха от ведомството.

То се разглежда от междуведомствена група с представители на МО, финансовото и икономическото министерства.

„От заявилите интерес още шест компании, четири отговориха, че не могат да представят предложение в отговор на поканата, а от две не е получен отговор. Съгласно рамката на Проекта за инвестиционен разход, при подаване дори на една оферта, тя трябва да бъде разгледана и оценена“, поясни контраадмирал Митко Петев, командир на ВМС и съпредседател на междуведомствената работна група.

Ще бъдат разгледани техническото и ценовото предложения. Работата на групата ще завърши с доклад към министъра на отбраната с предложение за последващи действия.