Румен Овчаров се сдоби с обвинение за умишлена безстопанственост по дело за мини "Бобов дол".

Според прокуратурата, в качеството си на министър на енергетиката, той не е упражнил достатъчно контрол и така дружеството е понесло щети за близо 9 милиона лева.

Изпълнителният директор на мината не е предприел действия по събиране на вземания от договора за наем с "Ораново" ООД и не е извършил действия за подобряване на финансовото състояние на дружеството.