Парламентът прие окончателно промените в Закона за МВР. Полицаите запазват социалните си привилегии.

Те ще получават 20 заплати обезщетение при пенсиониране и правото на 30-дневна отпуска.

24-часовите смени ще са по изключение.

При бедствия и аварии извънредните смени не могат да надвишават 100 часа годишно.

Първоначалната идея беше тези социални привилегии да бъдат орязани и обезщетението да бъде 12 заплати.

МВР ще поддържа и публичен регистър на договорите за дарения.