Две вътрешни проверки в МОН по сигнали на медии и граждани се превърнаха в доклади, изпратени на прокуратурата. Това стана ясно на пресконференция на просветния министър Меглена Кунева. Става дума за потенциален конфликт на интереси и съмнения за недобросъвестно усвояване на европари.

Първата проверка е за цялостния корупционен риск в Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), започнала заради сигнал, че експертът по математика от центъра Мадлен Христова преподава в VII клас, въпреки че не следва да прави това.

Проверката недвусмислено е потвърдила сигнала, като Христова е била и и.д. класен ръководител на седмокласници и е водела школа по математика за учениците от V до VII клас – макар да е заявила на работодателите си в центъра, че ще преподава само на петокласници.

Проверката е установила и информация за нерегламентирана апробация на изпитни задачи. Според доклада Христова е подала неверни данни. Директорът на ЦКОКУО също ще бъде подведен под отговорност заради недостатъчен упражнен контрол.

„Докладът ще бъде предаден днес на прокуратурата, за да видим дали няма данни за по-сериозни нарушения и когато говорим за конфликт на интереси, дали той не е извършен с умисъл”, коментира Кунева.

Тя бе категорична, че няма данни действията на експерта да са опорочили по какъвто и да е начин националното външно оценяване, тъй като въпросните ученици са участници в олимпиади по математика и с традиционно изключително високи оценки и постижения по предмета.

Втората проверка, която отива в прокуратурата, е за проекти по процедурата „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проверка след сигнал на Национална мрежа за децата установи, че трите сдружения с идентични проекти за едни и същи детски градини, са създадени непосредствено след обявяването на критериите за кандидатстване. Те са на един адрес и с едни и същи лица в управителните си съвети, което показва, че има нарушения на поне два принципа: на избягването на двойно финансиране и неналичието на свързани лица. Докладът установява и проблеми с финансовата обосновка на трите проекта, както и нередности в процеса на оценяването.

С трите сдружения няма да бъдат сключени договори. В момента тече втора проверка за проектите за училищното образование по същата операция заради същите лица. Започва дисциплинарна процедура за преценка на действията на служители. Тя е срещу главния директор на “Структурни фондове и международни образователни програми“, зам. главения директор на дирекцията, началник отдел „Програмиране и договаряне“ и старши експерт в същия отдел, който е бил председател на оценителната комисия.

„Искаме да знаем има ли схема в и извън министерството, дали става дума за пропуски, което изисква да затегнем реда или става въпрос за нещо по-сериозно - все пак говорим за 1,5 млн. лева”, каза Кунева.

Докато тече проверката министърът на образованието и науката ще поеме контрола върху програмата. „Така ще засилим контрола, аз ще поема отговорност, много ще внимаваме тази политика да върви с  изключителна прозрачност”, посочи Кунева. Тя допълни, че няма да бъдат променяни насоките за кандидатстване, защото в случая важен е осъщественият контрол.

Кунева съобщи и за трета приключила проверка, която за разлика от другите две, не е установила подадените в сигнала данни. Става въпрос за сигнал на родител на ученик в Първа езикова гимназия във Варна, който твърди, че учителят по български Димитър Чанков е изпращал SMS-и с верните отговори на матурите на всичките си ученици по време на изпита.

След проверка на видеозаписите от изпитните зали, телефонните разпечатки, разговори с учителя и учениците този сигнал не беше потвърден. Чанков е пратил мейл на учениците си чак в 19.25 ч. на 18.05.2016 г. с верните отговори на матурата или 4 часа след публикуването им на сайта на МОН.