Народното събрание окончателно прие актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Само за няколко минути и без никакви дебати народните представители приеха всички параграфи на законопроекта, с който се отпускат допълнителни 100 млн. лева на НЗОК.

Това е втора актуализация на бюджета на Здравната каса в рамките на 2014 година, след като в края на 42-рото Народното събрание бяха отпуснати 225 млн. лева.

25 млн. лв. от новите 100 млн. лева за НЗОК ще отидат за здравноосигурителни плащания, здравноосигурителни продукти за домашно лечение и диетични храни за специализирани медицински цели.

За здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ са предвидени 10 млн. лв., а 15 млн. лв. ще отидат за лекарствена терапия при злокачествени образувания.

Най-много средства ще отидат здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ - 50 млн. лв.